نیاز آبی کشور تا ۵ سال آینده به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: با نسبت حجم مورد استفاده و نرخ بهره‌برداری و نرخ رشد فعلی جمعیت پیش‌بینی می‌شود که نیاز آبی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بالغ شود که رقم اخیر ۵۰ درصد بیشتر از پتانسیل بالقوه منابع آب تجدیدپذیر کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، بهمن یارقلی در همایش «علل و راهکارهای مقابله با بحران کمّی و کیفی منابع آب کشور» به ارائه سخنرانی با عنوان «تدوین نقشه راه کشور در بهره‌برداری از منابع آب غیرمتعارف» پرداخت و گفت: منابع آب قابل تجدید کشور حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب است که پیش‌بینی می‌شود با رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و روند صنعتی شدن، علی‌رغم کاهش کشت در بخش کشاورزی، تقاضای کلی برای آب افزایش یابد.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: با نسبت حجم مورد استفاده و نرخ بهره‌برداری و نرخ رشد فعلی جمعیت پیش‌بینی می‌شود که نیاز آبی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بالغ شود که رقم اخیر حدود ۵۰ درصد بیشتر از پتانسیل بالقوه منابع آب تجدیدپذیر کشور است.

یارقلی تصریح کرد: بدیهی است در چنین شرایطی استفاده و بهره‌برداری بهینه از منابع آب غیرمتعارف جهت نیازهای آتی امری اجباری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در این راستا با توجه به پتانسیل قابل توجه منابع آب غیرمتعارف کشور، برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن برنامه‌های استفاده از این منابع با لحاظ کردن مسائل و الزامات زیست‌محیطی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

یارقلی گفت: ۲۸٫۲ میلیارد مترمکعب منابع آب شرب و لب‌شور، ۲۷ میلیارد مترمکعب زه اب‌های کشاورزی و معادل ۵ میلیارد مترمکعب جزو منابع آب غیرمتعارف کشور است.

منبع: فارس

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: