مازندران ۵۰ درصد نیاز به واردات برنج را تامین می کند

استاندار مازندران گفت که بر اساس برنامه خوداتکایی، این استان ۵۰ درصد از نیاز کشور به واردات برنج را در قالب طرح خوداتکایی تامین می کند.

به گزارش عیارآنلاین، ربیع فلاح جلودار افزود : بر اساس برنامه خوداتکایی در سه سال آینده حدود ۵۰۰ هزارتن ظرفیت تولید برنج در این خطه شمالی افزایش خواهد یافت.
استان مازندران در زمان حاضر با تولید حدود ۹۰۰ هزار تن برنج سفید ۴۲درصد نیاز کشور به این محصول را تولید و تامین می کند.
وی اضافه کرد: در فاز اول این طرح در سال زراعی جاری ۱۰۰ روستای شهرستان آمل، ۱۷۰ هزار تن از برنج مازاد بر تولید سنوات گذشته را در قالب طرح خوداتکایی تولید خواهند کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهارداشت : این استان با ارتقای بهره وری در تولید و مصرف بهینه آب می تواند در سه سال آینده ۵۰ درصد از برنج کشور به واردات این محصول را با تولید داخلی تامین کند.
نیاز کشور به واردات برنج در زمان حاضر یک میلیون تن است.
ربیع فلاح گفت که طرح خوداتکایی کشور به برنج با هدف تامین ۵۰ درصد از واردات با مشارکت مرکز تحقیقات برنج، بسیج سازندگی و جهادکشاورزی این استان از سال جاری عملیاتی شد.
به گفته وی، مازندران به عنوان استان اول در خوداتکایی برنج در ۲ استان شمالی کشور به عنوان قطب تولید این محصول راهبردی انتخاب شد.
استاندارمازندران افزود : این استان دارای زیرساخت های مناسب کشاورزی در خوداتکایی رساندن کشور به برخی دیگر از محصولات کشاورزی را دارد.
سرانه مصرف برنج در کشور حدود ۳۷ کیلوگرم است.
سالانه حدود ۲۲۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی مازندران زیرکشت شالی برنج قرار می گیرد که براساس طرح خوداتکایی پیش بینی شده که در سال جاری یک میلیون و ۷۰ هزار تن برنج تولید شود.

منبع: ایرنا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: