کاهش تعدد و تنوع دروس در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش

کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: موضوع کاهش حجم کتب درسی در جلسات آتی شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت/ با توجه به این که کتب درسی سال تحصیلی جدید در حال چاپ است، برای کم کردن حجم آن ها، جدولی تنظیم می شود که بتوان با نظر شورای عالی آموزش و پرورش حجم و تعدد زیاد دروس را کاهش داد.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلامی مبنی بر کاهش حجم کتب درسی، چه پیشنهادی در این رابطه دارید؟، اظهار کرد: در این دیدار از سوی دانش آموزان پیشنهادی برای کم شدن حجم کتب درسی مطرح شد.

وی ادامه داد: موضوع کاهش تعدد و تنوع دروس را در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از مطالبات دانش آموزان مطرح کردم .
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مقام معظم رهبری فرموده اند که این موضوع جز دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار بگیرد و دبیر این شورا این موضوع را بررسی کند.
کفاش تصریح کرد: موضوع کاهش حجم کتب درسی در جلسات آتی شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس ساعات و عناوین، تدریس را مصوب و برای چاپ به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام می‌ کند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به این که کتب درسی سال تحصیلی جدید در حال چاپ است، برای کم کردن حجم آن ها، جدولی تنظیم می شود که بتوان با نظر شورای عالی آموزش و پرورش حجم و تعدد زیاد دروس را کاهش داد.

منبع: پانا

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: