۷ پروژه ملی وزارت علوم برای اقتصاد مقاومتی تدوین شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه در تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه این وزارتخانه توسعه نیروی انسانی و دانشی است، گفت: اقتصاد دانش بنیان به توسعه آزمایشگاه‌ها نیازمند است.

به گزارش عیارآنلاین ،وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطح دولت به هر دستگاهی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه‌ای واگذار شد.

وی وظیفه وزارت علوم در تحقق این اقتصاد را در حوزه توسعه نیروی انسانی و دانشی دانست و بیان کرد: با تعیین شاخص‌ها، تحلیل پروژه‌ها و وضعیت موجود، در قالب تعیین کارگروه‌های لازم با همکاری زیرمجموعه‌ها، دستگاه‌های همکار و سازمان برنامه، هفت پروژه ملی را تدوین کردیم.
احمدی افزود: مجموعه توسعه در آموزش، پژوهش و فناوری از جمله هفت پروژه ملی است که بعد از تدوین به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌هایی که در پروژه‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شده در برنامه‌ها و عملکردهای سال ۹۵ این معاونت نیز، تحقق این شعار را لحاظ کرده و دنبال می‌کنیم.
وی تحقق آزمایشگاههای مرکزی را موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش موثری داشته باشد، تحقق آزمایشگاه‌های مرکزی، ساماندهی، تجهیز و نوآوری آن‌ها است.
احمدی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های موجود در وزارت علوم، بر مبنای سیاست‌های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری، حرکت‌های خود را پیش بینی کرده و محور را اقتصاد دانش بنیان قرار دادیم.
وی تاکید کرد: این اقتصاد نیازمند توسعه آزمایشگاه‌ها به عنوان محور اصلی تقویت بنیه علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی محسوب می‌شوند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: