کاهش ۳٫۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن در سال ۹۴

مرکز آمار از افزایش ۳.۳۱ درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن سال ۹۴ نسبت به سال قبل تر از آن خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین ،مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن سال ۱۳۹۴ (۱۰۰=۱۳۹۰) اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۴ با ۳/۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل  به عدد ۲/۲۰۶ رسید. شاخص قیمت بخش معدن در سال ۱۳۹۳، عدد ۳/۲۱۳ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ۳/۳۱ درصد رشد نشان داده است. شاخص مذکور در همه فصول سال به استثناء زمستان روند نزولی داشته است.

فعالیت های ذیل به ترتیب بیشترین تاثیر را بر کاهش شاخص قیمت سال ۱۳۹۴ داشته اند: استخراج سنگ مس، استخراج سنگ های آهنی، استخراج سرب وروی، استخراج سنگ منگنز، استخراج سنگ کرومیت و استخراج فسفات و گوگرد.

در سال ۱۳۹۴، شاخص قیمت در بخش “استخراج سنگ مس “با ۲/۲۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به عدد ۰/۷۸رسید. کاهش شاخص قیمت بخش مورد بررسی به طور عمده تحت تاثیر کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره مس پدید آمده است.

همچنین در بخش “استخراج سنگ های آهنی”، شاخص قیمت  در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۳/۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به عدد ۱/۲۸۳ رسید. کاهش شاخص قیمت این بخش عمدتا تحت تاثیر کاهش قیمت ماده معدنی سنگ آهن پدید آمده است.

در بخش “استخراج سرب و روی”، شاخص قیمت  در سال ۱۳۹۴، با کاهش ۷/۲۲ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به عدد ۵/۱۹۱ رسید. کاهش شاخص قیمت این بخش عمدتا تحت تاثیر کاهش قیمت ماده معدنی سنگ سرب و روی پدید آمده است.

منبع: مهر

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: