محل اصلی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه است

جلسه ۷۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۷ به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین ،در این جلسه دکتر سورنا ستاری طی سخنانی گفت: تغییر دیدگاه نسبت به اقتصاد و نحوه تامین منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: وظیفه دولت لزوما ایجاد اشتغال نیست، بلکه وظیفه دولت ایجاد زمینه برای اشتغال آفرینی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: محل اصلی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه است و اگر موفق شویم دانشگاه ها را به پایگاه اصلی اقتصاد دانش بنیان تبدیل کنیم نه تنها دانشگاه‌ها از بودجه دولتی بی نیاز می شوند بلکه می توانند به مرکز و منبع اصلی تولید ثروت تبدیل شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اقتصاد دانش بنیان بر مبنای توانایی خدادادی انسان در تفکر و ایجاد زمینه‌های جدید در بهره گیری از منابع خدادادی بنیان شده است.

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: اگر اقتصاد دانش بنیان تحقق پیدا کند دیگر دشمنان نمی توانند با تحریم های ظالمانه به اقتصاد کشور ضربه بزنند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: