۱۳ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۵
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی یک روزه می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد در شهرک های صنعتی هستند از تملک ۴۱ واحد صنعتی در گلستان توسط بانک ها خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین ،علی یزدانی عصر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان در سال ۹۵ اظهار کرد: تا پایان سال ۹۴ در مجموعه صنعت، معدن و تجارت ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد.

وی با تاکید بر اهمیت واحدهای صنعتی کوچک ادامه داد: در کل کشور از این تعداد واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری ۷۹ هزار و ۸۳۸ صنعت کوچک با اشتغالزایی ۴۲ درصد در کل کشور حساسیت امر را نشان می دهد.

یزدانی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی در شهرک ها حدود ۳۴ هزار و ۵۲۸ واحد صنایع کوچک هستند، افزود: ۷۶۸ صنایع بزرگ در شهرک ها وجود دارد که از این تعداد ۹۸ واحد تعطیل است.

۹۰۶واحد صنعتی در گلستان وجود دارد

وی همچنین در خصوص استان گلستان گفت: ۹۰۶ واحد مجوز بهره برداری در این استان وجود دارد که از این تعداد ۸۲۰واحد صنعتی کوچک است و از کل واحدهای صنعتی در استان ۲۴۴ واحد صنعتی متوقف است.

معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت با ارائه آمارهای متنوع و متعدد، تصریح کرد: در کل استان گلستان ۸۶ واحد متوسط و بزرگ وجود دارد که ۱۲ واحد آن تعطیل است.

یزدانی در خصوص واحدهای کوچک اظهار کرد: این واحدها با کوچکترین مشکل متوقف می شوند و از چرخه تولید و اشتغالزایی خارج می شوند و از طرفی با اندک حمایتی می توانند رونق بگیرند و به همین دلیل است که باید توجه ویژه ای به صنایع کوچک داشته باشیم.

وی گفت: از ۹۰۶ واحد صنعتی در گلستان ۶۴۲ واحد داخل نواحی صنعتی و شهرک ها هستند که ۱۷۱ واحد تعطیل و ۶۱۳ واحد کوچک است.

یزدانی با بیان اینکه ۴۱ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی توسط بانک ها تملک شده است، افزود: از این تعداد ۱۲ واحد فعال و ۲۹ واحد غیر فعال است.

وی با اشاره به اینکه بحث اقتصاد مقاومتی و سیاست های مرتبط با آن از اواخر سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه ها و کارگاه هایی که دچار بیکاری شده اند اشتغال و تحرک جامعه را دچار مشکل کرده اند.

صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی یک روزه امی شود

وی ادامه داد: صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی را یک روزه خواهیم کرد و همه پتانسیل های صندوق های تابعه وزارتخانه را به میدان آورده ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: برای پویایی صنایع کشور نیاز است همه دست به دست هم دهند و مردم هم با خرید و حمایت از تولید داخلی نقش بسزایی در این پویایی خواهند داشت.

یزدانی از آموزش در حوزه صنایع کوچک یاد کرد و تصریح کرد: در سطح کشور ۱۰۰ هزار نفر برای افزایش ارتقای بهره وری و کارآفرینی در بیش از ۵۶ دوره مختلف آموزش خواهند دید.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: