۱۳ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی:

بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای نفتی اختصاص یافت

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با بیان این که تاکنون بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعت نفت اختصاص یافته است، گفت: توسعه میدانهای مشترک سبب بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی می شود.

به گزارش عیارآنلاین، اعضای هیئت عامل و مدیران بخشهای سرمایه‌گذاری داخلی، اقتصادی و بین الملل صندوق توسعه ملی و نیز شماری از مدیران بانکهای خصوصی کشور طی سفری دو روزه از پروژه‌های گازی میدان مشترک پارس جنوبی در منطقه پارس یک (عسلویه) و پارس ٢ (کنگان) دیدن کردند.

محمدرضا شجاع الدینی، معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در میدانهای مشترک، توسعه این میدانها را عامل جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های کشور، بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی فعال کشور در حوزه بالادستی صنعت نفت توصیف کرد.

وی گفت: اختصاص منابع مالی به اولویتهای تعیین شده اجرایی در توسعه مگاپروژه های این بخش دربردارنده حفظ و صیانت از منابع سرشار انرژی در این میدان مشترک گازی خواهد بود که می تواند جریان تولید ثروت و ارزش افزوده از ذخایر نفت و گاز کشور را تقویت کند.

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به این که سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای منابع نفتی در بودجه امسال ٢٠ درصد تعیین شده است، اظهارکرد:  تاکنون بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای صنعت نفت،گاز و پتروشیمی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه ها در پارس جنوبی، گفت: با توجه به فعالیتهایی که اکنون در پارس جنوبی در حال اجرا بوده و همینطور فعال شدن بخشهای صنعتی داخلی در این میدان، با برنامه ریزی ویژه ای که ارائه و مشاهده شد، طرحهای باقیمانده این میدان نیز می تواند به موقع به بهره برداری برسد.

به گزارش شرکت نفت وگاز پارس، در جلسه مشترک اعضا صندوق توسعه ملی با مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرحهای شرکت نفت و گاز پارس، روند اجرای پروژه های پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاریهای صورت گرفته، همکاریها و چارچوب اعطای تسهیلات صندوق به بانکهای عامل و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

اعضا صندوق توسعه ملی از فازهای ١۵و١۶، ٢٠و٢١ در پارس یک و طرحهای درحال توسعه فازهای ١۴،١٩و٢٢ تا ٢۴ واقع درمنطقه «پارس ٢ » بازدید کردند.

منبع: شانا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: