همزمان با امضای اسناد همکاری میان تهران و سئول

تهران و سئول در زمینه آب و انرژی ٢ یادداشت تفاهم امضا کردند

وزارت نیرو ایران و وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل و وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره‌ جنوبی ٢ تفاهمنامه همکاری در زمینه‌ های منابع آب و انرژی امضا کردند.

به گزارش عیارآنلاین، این یادداشت تفاهم در حاشیه امضای ١٩ تفاهمنامه همکاری بین تهران و سئول در حضور دکتر حسن روحانی و پاک گئون هی، روسای‌ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی امضا شد.

این یادداشت تفاهم‌ همکاری در زمینه آب بین حمید چیت‌ چیان، وزیر نیرو و کانگ هوین، وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره‌ جنوبی امضا شد.

براساس این یادداشت تفاهم، زمینه‌ های همکاری طرفین در ٩ بخش شامل توسعه سیاستهای در نظر گرفته شده در بخش منابع آب برای بهبود مصرف آب و ارتقا راندمان مدیریت آب، مدیریت هوشمند آب براساس فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و بهره‌برداری و مدیریت منابع آب (در رابطه با سدها، سیستمهای تامین آب و نمک زدایی آب دریا)، تقویت مدیریت ایمنی سدها به‌ منظور آماده سازی برای بارشهای غیرطبیعی، زمین لرزه‌ ها و تاسیسات فرسوده، ساماندهی رودخانه‌ ها، استقرار استانداردهای مرتبط با فناوری مدیریت آب، برنامه‌ریزی برای استقرار حکمرانی در مدیریت آب، آموزش و ظرفیت سازی برای مدیران منابع آب در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت نیرو، همچنین در این مراسم، یادداشت تفاهم در زمینه توسعه نیروی برق و صنایع جدید انرژی بین وزیر نیروی ایران و جوهیونگ هوان، وزیر تجارت، صنعت و انرژی جمهوری کره جنوبی امضا شد.

دو طرف در این تفاهمنامه توافق کردند در زمینه‌ های نیروگاههای حرارتی با راندمان بالا، انتقال و توزیع نیروی برق، شبکه‌ های هوشمند و اطلاعات و فناوری مربوطه، بهره‌وری انرژی، سیستمهای ذخیره انرژی، انرژیهای‌ نو و تجدیدپذیر، همکاری در حوزه‌ های فوق بین نهادهای مرتبط در دو کشور و انجام پروژه‌ های مشترک در کشورهای ثالث همکاری دوجانبه داشته باشند.

منبع: شانا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: