۱۲ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۱
جذب سرمایه خارجی در دستور کار صنعت نفت

٨ میلیارد دلار ظرفیت سرمایه گذاری در نفت مناطق مرکزی وجود دارد

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به وجود بیش از هشت میلیارد دلار ظرفیت سرمایه گذاری در این شرکت، گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی در این شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نفت دنبال می شود.

به گزارش عیارآنلاین، سلبعلی کریمی  با بیان این مطلب افزود: بیش از ۶,١ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در بخش گاز و ٢ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در بخش نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وجود دارد.

وی با بیان این که شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی، برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است، از تدوین بسته سرمایه گذاری این شرکت خبر داد و گفت: هرچند اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی کشورهای سلطه جو و حامیان آنها باعث تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی و افزایش ایمان به توان و دانش داخلی شد، اما برطرف کردن این تحریمها منشا برکات زیادی برای کشور شده است.

به گفته این مقام مسئول، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پیشنهادهای همکاری متعددی از سوی شرکتهای خارجی صاحب فناوری برای تعمیر و خرید تجهیزات و ساخت تجهیزات در داخل کشور با ارائه دانش فنی و انتقال فناوری داشته است.

کریمی یادآور شد: همچنین تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی و امکانپذیر شدن تامین کالا از محل تولیدات سازندگان معتبر و اطمینان از اصالت کالاهای خریداری شده که کاهش هزینه ها و تضمین استمرار تولید را همراه با ایمنی فرآیندها به دنبال دارد، از دیگر دستاوردهای برطرف شدن تحریمها به شمار می رود.

منبع: شانا

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: