تصویب پروژه‌های اولویت‌دار صنعت برق در اقتصاد مقاومتی

با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه‌های اولویت‌دار صنعت برق برای تحقق این برنامه ملی تصویب شد.

به گزارش عیارآنلاین، شرکت توانیر در چهار ردیف از این برنامه‌ها به عنوان دستگاه مجری انتخاب شده است بر این اساس،‌ کاهش تلفات شبکه‌های توزیع برق به کمتر از ۱۰ درصد و تک رقمی شده آن برای اولین بار در صنعت برق به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار به شرکت توانیر سپرده شده است.

تکمیل و بهره‌برداری از بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل حرارتی، آبی، DG و انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر پروژه‌های اولویت‌داری است که مسئولیت اجرایی آن به توانیر سپرده شده است.

اجرای مستقیم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند در قالب طرح فهام و با اولویت مشترکان دیماندی، صنعتی و کشاورزی به عنوان سومین پروژه اولویت‌داری است که مسئولیت اجرایی آن را توانیر بر عهده خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، سه پروژه مذکور با عنوان برنامه ملی ارتقای بهره‌وری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است.

بر همین اساس، اتمام عملیات برق‌رسانی به تمامی روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار نیز به عنوان برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و مسئولیت اجرایی آن به شرکت توانیر سپرده شده است.

منبع: ایسنا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: