۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۳

در تدوین سند برنامه ششم توانستیم از همراهی موسسین مدارس غیر دولتی استفاده کنیم

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده: پس از سال ها غفلتی که درحوزه غیردولتی وجود داشت ما هم اکنون شاهد این هستیم که در تدوین سند برنامه ششم و قوانین مدارس غیر دولتی و ساماندهی شهریه مدارس غیر دولتی توانستیم از همراهی موسسین مدارس غیر دولتی استفاده کافی کنیم/ اولین بند سیاست اقتصاد مقاومتی ایجاد ظرفیت های بکارگیری توانایی‌های بخش غیر دولتی و مشارکت با مردم در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی است که مهمترین رکن آن در امر تعلیم وتربیت است.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد در گردهمایی اعضای شورای موسسین مناطق شهر تهران اظهارکرد: موسسین بازوهای اصلی ما در امر تصمیم گیری هستند که امیدواریم بتوانیم با کمک و همراهی آنان در ارزیابی های نظارتی برای بهبود امر تعلیم وتربیت و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس غیر دولتی گام های بزرگی برداریم .

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده تصریح کرد: اولین بند سیاست اقتصاد مقاومتی ایجاد ظرفیت های بکارگیری توانایی‌های بخش غیر دولتی و مشارکت با مردم در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی است که مهمترین رکن آن در امر تعلیم وتربیت است.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی ما فرزندان این کشور هستند، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد مقاومتی قرار است به شکل طرح ملی و مردمی بنیان گذاری شود و تفکر کار آفرینی ، صرفه جویی های اقتصادی و سازندگی برای آینده رخ بدهد قطعا این امر را باید ابتدا در دل آموزش وپرورش جست وجو کرد.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر وامید دو اقدام خوب در زمینه تقویت مدارس دولتی با حمایت‌های مادی و معنوی و توسعه مدارس غیر دولتی صورت گرفته، افزود: پس از سال ها غفلتی که درحوزه غیردولتی وجود داشت ما هم اکنون شاهد این هستیم که در تدوین سند برنامه ششم و قوانین مدارس غیر دولتی و ساماندهی شهریه مدارس غیر دولتی توانستیم از همراهی موسسین مدارس غیر دولتی استفاده کافی کنیم که امید است با شفاف سازی در این حوزه درجهت رفع مسائل و مشکلات آن اقدامات خوبی صورت گیرد.

گرد افزود: در حوزه غیردولتی دو نقش مهم برای وزارت آموزش وپرورش تعریف شده که یک بعد آن حمایت و دیگری نظارت است که بعد نظارتی آن که بخش مهم و حاکمیتی وزارت آموزش وپرورش است که برای تقویت بعد نظارتی این بخش از حضور و مشارکت خود موسسین کمک گرفته ایم، بطوری که برای اولین بار و بصورت پایلوت در منطقه یک شهر تهران در بازدیدهای نظارتی ازکمک و همراهی موسسین استفاده گردید که امیدواریم بتوانیم این امر را به سایر مناطق و استان ها نیز تسری دهیم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با اشاره به اینکه ممکن است برخی تخلفات ناشی از عدم شناخت قوانین و مسائل اداری باشد افزود: جایی که ممکن است ایجاد شبهه برای آموزش وپرورش کند باید شفاف سازی کنیم بخصوص در مدارس فنی وحرفه ای و کاردانش ما نگاهمان وجهی نگری نیست و با تخلفات مدارس برخورد قانونی طبق مقررات صورت می گیرد تا عملکرد مدارس خوب زیر سوال نرود.

گرد اظهارکرد: با توجه به کمبود مدارس معارف اسلامی در کشور یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه مدارس معارف اسلامی است که با توجه به اینکه جوانان امروز ما نیازمند حداقل آموزش های دینی هستند امیدواریم که بتوانیم با کمک موسسین معتمد شهر تهران واستان ها در ایجاد و گسترش این مدارس نقش بسزای ایفا کنیم بطوری که موسسینی که با توجه به مصوبات شورای عالی در ایجاد اینگونه مدارس اهتمام نمایند از چتر حمایتی سازمان برخودار می گردند.

وی به دیگر اهداف سازمان از جمله استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی برای توسعه آموزش های فنی وحرفه ای، ایجاد و راه اندازی صندوق حمایتی سازمان مدارس غیر دولتی و طرح رتبه بندی مدارس و مراکز غیردولتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم با اجرایی کردن این اهداف با کمک و همراهی موسسین در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و مراکز غیر دولتی گام های اثربخشی برداریم.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده بیان کرد: انتظار می رود موسسین نسبت به بحث حقوق و بیمه معلمان اهتمام بیشتری ورزند و نسبت به آن کوتاهی نکنند و طبق قانون وزارت کار حق وحقوق و بیمه آنان رعایت گردد تا خدای ناکرده حقی از معلمان عزیز تضیع نگردد.

منبع: ایسنا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: