نقدینگی در بهمن‌ماه از ۹۷۵ هزار میلیارد تومان گذشت/ رشد ۱۹۳ هزار میلیاردی در ۱۱ ماه

حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ با ۲۴٫۷ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ به ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس جدیدترین آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ با ۲۴٫۷ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ و ۲۸٫۷ درصد افزایش در مقایسه با بهمن ۹۳ به ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین شبه پول(چک و سپرده) در ۱۱ ماه منتهی به بهمن پارسال با ۲۸٫۸ درصد افزایش ۸۵۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، پول با ۲٫۳ درصد رشد ۱۲۳ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک با ۱۴٫۵ درصد کاهش ۳۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

به گزارش فارس، بر این اساس در مدت ۱۱ ماهه از سال ۹۴ حدود ۱۹۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که بیانگر رشد ۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومانی به طور متوسط در هر ماه است، اما نکته قابل توجه رشد ۲۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی نقدینگی فقط در ماه بهمن است.

در صورتی که نقدینگی مانند متوسط هر ما در اسفند ماه رشد کرده باشد، در پایان سال گذشته به ۹۹۳ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان رسیده اما اگر رشدی معادل رشد بهمن ماه داشته از مرز روانی هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

منبع: فارس

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: