۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۵

شاخص بهای تولیدکننده ۴٫۵ درصد افزایش یافت

تورم تولیدکننده در فروردین ماه با ۰٫۴ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۴ به ۴٫۵ درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه در عدد ۳٫۵ درصد باقی ماند.

به گزارش عیارآنلاین ،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۴ به‌میزان ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردین ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۶٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۳٫۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم میانگین) به‌میزان ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

به گزارش فارس، تورم نقطه به نقطه در فروردین ثابت مانده اما تورم میانگین این در این ماه ۰٫۴ درصد کاهش یافته است.

منبع: فارس

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: