تنخواه‌های دولتی‌ باز هم بدهی دولت را به بانک مرکزی افزایش داد/ خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۱۸۰هزار میلیارد تومان

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فصل پاییز به ۱۸۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آذرماه سال ۹۴ با ۸٫۱ درصد افزایش در مقایسه با آذر ماه سال ۹۳ به ۱۸۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها با ۱۷٫۷ درصد افزایش ۴۸ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی را به ۲۲۹ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان می‌رساند.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان گزارش شده که ۳۷٫۵ درصد رشد نشان می دهد، البته معمولا گفته می شود این رشد بدهی در میانه سال ناشی از تنخواه اعطایی بانک مرکزی به دولت است که براساس قانون پرداخت و تا پایان سال تسویه می‌شود.

اما نگاهی به آمار و ارقام سال های قبل نشان می دهد همواره بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بازپرداخت نشده است به طوری که بدهی دولت در سال ۹۰ به میزان ۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۱ به ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان، سال ۹۲ به ۱۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و سال ۹۳ به ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی در پایان فصل پاییز ۲۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

منبع: فارس

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: