۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴

افزایش جمعیت شهر نشین ایران

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، گفت: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند و در آتیه نه‌ چندان دور این سهم به ۸۰ درصد ارتقا می‌یابد.

به گزارش عیارآنلاین ، با اشاره به  توسعه روزافزون شهرنشینی در ایران و جهان و به تبع افزایش چالش‌های مدیریت شهری است گفت: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند و در آتیه نه‌چندان دور این سهم به ۸۰ درصد ارتقا می‌یابد، امروز زندگی در شهر در جریان است و اگر نتوان شهر خوبی داشت زندگی خوبی نیز رقم نمی خورد.

وی با تاکید بر اینکه شهرها امروز از جنبه‌های مختلفی دچار چالش هستند، گفت: فرهنگ، جامعه، سیاست، اقتصاد و… همه در بستر شهری معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و اگر قرار است تحول و پیشرفتی نیز صورت گیرد این رویداد در فضای شهر رقم می‌خورد.

شاهدانی با تاکید بر اینکه دانش اقتصاد شهری مدعی است می‌تواند نحوه درآمد و هزینه در شهرها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، ادامه داد: البته اقتصاد شهری تنها به مالیه شهری خلاصه نمی‌شود و بخش‌هایی متعددی همچون مسکن، حمل و نقل، زمین و… را نیز در بر می‌گیرد اما اکنون مهمترین اولویت اقتصاد شهری فراهم‌آوری سازوکاری است تا شهرها درآمد مطلوبی داشته باشند و بتوانند هزینه‌های خود را نیز به حداقل رسانند تا بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کند.

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه به سهم سرمایه‌های انسانی در اقتصاد شهری» اشاره کردوگفت: توجه و تاکید بر سرمایه انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه در بسیاری از الگوهای اقتصادی مورد توجه است و در الگوی اقتصاد مقاومتی نیز بند نخست از سیاست های  ۲۴ گانه بر « تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» تاکید دارد.

وی با بیان اینکه منطور از سرمایه انسانی، منابع انسانی است که با سطوح بالایی از علم، مهارت، ابتکار و نوآوری، سلامت ، تجربه و … دست یافته باشند، ادامه داد: در کنار سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی مطرح می‌شود که یک شبکه پیچیده نهادی است که انسجام و اعتماد در جامعه برای رسیدن به اهداف را تقویت و هدایت می کند.

شاهدانی، سرمایه شهری را نیز سرمایه انسانی و اجتماعی در خدمت توسعه پایدار شهری دانست و گفت: اعتماد، مشارکت و صداقت در راستای توسعه شهری از اصلی ترین مولفه های سرمایه شهری به حساب می‌آید.

وی با یادآوری این نکته که امروز در کشورهای توسعه یافته تا ۶۰ درصد از ثروت آفرینی از طریق سرمایه انسانی حاصل می‌شود و نه سرمایه فیزیکی افزود: آمارهای بین‌المللی نشان می دهد که ایران در وضعیت مطلوبی از نظر سرمایه انسانی قرار ندارد به طوری که مجمع جهانی اقتصاد رتبه ۸۰ را برای ایران در این شاخص در نظر گرفته است.

دبیر علمی همایش بین المللی اقتصاد شهری با تاکید بر اینکه سرمایه شهری پیوند دهنده سرمایه انسانی و اقتصاد شهری است، افزود: اگر قرار است موتور اقتصادی شهرها با سرعت به گردش درآید تنها از طریق تکیه بر سرمایه شهری مقدور است.

منبع: تابناک

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: