سامانه مدیریت مصرف انرژی در سازمانها راه اندازی می‌شود

سازمان بهره‌وری انرژی ایران، سامانه مدیریت انرژی را در ساختمانهای اداری کشور به ‌منظور بهینه‌سازی مصرف و پایش انرژی در سازمانها راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، سعید امانی، مدیر دفتر مطالعات و بهره‌وری انرژی ساختمان گفت: استقرار سامانه مدیریت انرژی در سازمانهای بزرگ که دارای زیرمجموعه های گسترده‌اند، نیازمند ایجاد شبکه‌ای از کارشناسان، مسئولان و مدیران انرژی در همه ساختمانها و سازمانهای مربوطه در قالب سامانه مدیریت انرژی است.

وی افزود: سامانه مدیریت انرژی ساختمانهای اداری مناسبتر است که بر مبنای یک زیرساخت نرم افزاری جامع ساخته شود، در این سیستم باید ارتباط کامل بین مسئولان انرژی ساختمانها، مدیران انرژی سازمانها و کمیته های عالی انرژی در هر سازمان برقرار باشد.

امانی تصریح کرد: پس از ایجاد یک سیستم مدیریتی استاندارد با دسترسیهای مختلف، وظیفه دیگر سامانه مورد نظر، ارائه گزارشهای فنی، کمک به تجزیه و تحلیل صحیح مصارف انرژی، ایجاد برچسب انرژی، پایش و در نهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی در سازمان مربوطه است.

منبع: شانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: