۷ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۹
امیری خامکانی:

مجلس اختیار تدوین شیوه نامه قراردادهای نفتی را به دولت داده است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس اختیار را در زمینه قراردادهای نفتی به دولت داده اند، گفت:مجلس اختیار تدوین شیوه نامه و الگوی قراردادهای نفتی را به دولت داده که هم اکنون در هیئت تطبیق در حال بررسی است.

به گزارش عیارآنلاین، حسین امیری خامکانی در واکنش به اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس اختیار را در زمینه قراردادهای نفتی به دولت داده اند، گفت:منظور آقای زنگنه قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در اواخر مجلس هشتم به تصویب رسیده و در یکی از مواد آن آمده که یکی از وظایف وزارت نفت” تدوین الگوی جدید قراردادها “جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

نماینده مردم زرند وکوهبنان درمجلس شورای اسلامی،افزود:جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی وزارت نفت شیوه نامه قراردادهای جدید را تدوین و به دولت پیشنهاد داد که هیئت دولت این شیوه نامه را تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:این شیوه نامه هم اکنون در هیئت تطبیق قوانین مجلس درحال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛بیژن نامدار زنگنه درگفت وگو با خبر رادیو گفته است که ما با اجماع نظر در زمینه تنظیم قرادادهای جدید نفتی پیش می رویم اما نمایندگان هم اختیار را به دولت داده اند که در این موضوع بحثی نیست.

منبع: خانه‌ملت

۲

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: