جزئیات رتبه‌بندی معلمان/ معلمان کمتر از ۶ سال سابقه مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند

حسینی، مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش: رای رسیدن به رتبه پایه، ۶ سال؛ رتبه ارشد، ۱۲ سال؛ رتبه خبره، ۱۸ سال و رتبه عالی، ۲۴ سال سابقه تجربی نیاز است و پس از آن باید ضوابط مربوط به رتبه بندی مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز شامل این افراد شود.

به گزارش عیارآنلاین، سیدحسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا طرح رتبه بندی شامل فرهنگیان با کمتر از ۶ سال خواهد شد؟»، اظهار داشت: بخشنامه‌ای در تاریخ اول مهر ۱۳۹۴ در خصوص رتبه‌بندی داشتیم.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه هر فرهنگی که شرایط مندرج در آن مطابق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای توسعه را داشته باشد می‌تواند به یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی برسد.

حسینی با اشاره به مثالی در این خصوص گفت: اگر سابقه خدمتی فردی در اول مهر ۱۳۹۴ معادل ۵ سال و ۶ ماه باشد، اکنون که بیش از ۶ ماه از بخشنامه گذشته است شامل طرح رتبه بندی معلمان خواهد شد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «وزیر آموزش و پرورش چندی پیش در خصوص اعمال رتبه بندی برای معلمان با کمتر از ۶ سال سابقه خبر داده بود و آیا این موضوع صحیح است؟»، عنوان کرد: منظور وزیر آموزش و پرورش همان مثالی بود که عنوان کردم، زیرا بر اساس مصوبه رتبه بندی، افراد کمتر از ۶ سال سابقه مشمول این طرح نمی‌شوند.

حسینی افزود: برای رسیدن به رتبه پایه، ۶ سال؛ رتبه ارشد، ۱۲ سال؛ رتبه خبره، ۱۸ سال و رتبه عالی، ۲۴ سال سابقه تجربی نیاز است و پس از آن باید ضوابط مربوط به رتبه بندی مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز شامل این افراد شود.

منبع: فارس

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: