تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان ها

کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش: تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان ها اولین انتظار من است که برای هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت ها راهبری شود./ با توزیع بسته های آموزشی هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور فرهنگ سازی خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره انتظارات خود در خصوص اجرا شدن مطلوب هدایت تحصیلی را از حاضرین بیان و اظهار کرد: تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان ها اولین انتظار من است که برای هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت ها راهبری شود. در متن های تصویب شده شورای عالی آموزش و پرورش با نظر وزیر آموزش و پرورش آمده که باید کار هدایت تحصیلی دانش آموزان در ستاد دنبال شود لذا اساس کار این هدایت تشکیل کمیته ای در استان ها خواهد بود.

فرهنگ سازی هدایت تحصیلی در مناسبت ها

وی با بیان انتظار دوم خود اشاره کرد: می توان در مناسبتهای مختلف مانند هفته معرفی مشاغل در استان ها موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان را فرهنگ سازی کنیم.

وی ادامه داد: با این فرهنگ سازی هدایت تحصیلی، مسئولین را به سمت تقویت رشته های مورد نیاز خواهد برد و می توان از هفته مشاغل برای فرهنگ سازی شغل های مورد نیاز متناسب با رشته ها استفاده کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بیان کرد: سال گذشته در جشنواره خیرین مدرسه ساز چند استان نمایشگاه هایی که توسط دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار ودانش هدایت می شد برگزار کردند در واقع از هر فرصتی برای معرفی و فرهنگ سازی استفاده شد.

تاکید بر امر آموزش شود

وی خاطرنشان کرد: انتظار سوم من هماهنگی لازم برای برگزاری دوره های ضمن خدمت است در امر آموزش تاکید می کنم چرا که می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.

تهیه بسته های آموزشی برای مدارس

وی انتظار چهارم خود را تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی عنوان کرد و افزود: با توزیع بسته های آموزشی هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور فرهنگ سازی خواهد شد و می توان برای آگاه سازی اقشار جامعه این بسته ها را تهیه کرد.

بسیج شدن نیروها در ۲ هفته اول تیرماه

کفاش ادامه داد: باید در ۲ هفته اول تیر بسیج شویم این موضوع انتظار پنجم من از شما خواهد بود زیرا اوج کار فرهنگی و هدایت تحصیلی در این ۲ هفته مشاهده می شود باید مشاوران ، مدیران و معاونان مدارس سربازان صف را آماده کنند.

مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن

کفاش خواسته آخر خود را بیان کرد و افزود: تعیین و مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن دانش آموزان مهم است چرا که توزیع متوازن یک سیاست علمی به شمار می رود و باید در این خصوص جلسات توجیهی برگزار کنیم تا این کار فرهنگ سازی شود.

وی در پایان افزود: از وزیر آموزش و پرورش درخواست می کنم تا به صورت رسمی اعلام کند مجموعه ظرفیت های لازم در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت تا شما بتوانید فعالیت های خود را انجام دهید.

منبع: پانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: