رشد ۲٫۲ درصدی تولید فولاد ایران سه ماهه اول ۲۰۱۶

تولید فولاد خام ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٫۲ میلیون تن رسید.

به گزارش عیارآنلاین ، انجمن جهانی فولاد(WSA) روز چهارشنبه گزارش تولید فولادخام جهان را در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ منتشر کرد.

بنابر این گزارش طی این مدت تولید فولاد خام ایران با ۲٫۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴٫۲ میلیون تن رسید . همچنین تولید فولاد خام ایران در مارس ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰٫۶ درصد افزایش به ۱٫۴ میلیون تن رسید.
انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد خام را در ۶۶ کشور تولیدکننده فولاد جهان ۳۸۵٫۷ میلیون تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۶ درصد کاهش یافته است.
چین و کره جنوبی با ۳٫۲ و ۴٫۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۹۲میلیون و۱۶٫۲میلیون تن فولاد خام تولید کرده اند.در این مدت هند ۲۲٫۹ میلیون تن فولاد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با۱٫۸ درصد افزایش مواجه شد.
همچنین در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶، آسیا و اتحادیه اروپا با تولید ۲۶۳٫۶ میلیون و ۴۰٫۹ میلیون تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳٫۱ و ۷ درصد کاهش یافته است.
طی مدت مذکور امریکای شمالی با ۱٫۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷٫۵ میلیون تن فولاد خام تولید کرده است.
همچنین تولید فولاد خام روسیه نیز با ۵٫۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷٫۲ میلیون تن رسید.
تولید فولاد خام ژاپن و برزیل نیز طی مدت مذکور به  ۲۵٫۸ میلیون و ۷٫۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشه به ترتیب ۳٫۶ و ۱۲٫۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش تولید فولاد خام ۶۶ کشور تولیدکننده فولاد در مارس ۲۰۱۶ با ۰٫۵درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۷ میلیون تن رسید.
تولید فولادخام چین و هند در ماه مارس با ۲٫۹ و ۳٫۴ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به ۷۰٫۷ میلیون و ۸٫۱ میلیون تن رسید.

منبع: شاتا

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: