۴ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۶
اقدام و عمل در بهره برداری از میدانهای مشترک

تولید نفت ٢ میدان غرب کارون افزایش یافت

همسو با سیاستهای وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید از میدانهای مشترک نفتی، تولید نفت از ٢ میدان غرب کارون افزایش یافت.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت متن با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت از میدانهای مشترک غرب کارون به ١۶٠ هزار بشکه در روز، گفت: هم اکنون تولید نفت از فاز نخست میدان آزادگان شمالی و میدان یادآوران آغاز شده است.

وی افزود: براین اساس تولید ٢ میدان آزادگان شمالی و یادآوران به تدریج افزایش می یابد و به ظرفیت ١۶٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید. تولید زودهنگام از میدان یادآوران پیش از این شروع شده بود و اکنون تولید فاز نخست این میدان شروع شده است.

مدیرعامل شرکت متن ادامه داد: فاز نخست تولید نفت از میدان آزادگان شمالی نیز با موفقیت شروع شده و به تدریج ظرفیت تولید از این میدان نیز افزایش می یابد.

به گزارش شانا، تولید فاز نخست میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران به ترتیب ٧۵ و ٨۵ هزار بشکه در روز است. با توجه به تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی، در حال حاضر ظرفیت تولید نفت از میدانهای غرب کارون که پیش از این ۵٠ هزار بشکه در روز بود اکنون به بیش از ٢١٠ هزار بشکه در روز رسیده است. ضمن این که براساس برنامه ریزی انجام شده تولید نفت میدانهای یاران شمالی و زودهنگام آذر نیز تا پایان امسال عملی می شود.

منبع: شانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: