همزمان با تغییر کتاب‌های زبان انگلیسی مدارس مهارت معلمان نیز باید افزایش یابد

گزارش تصویری// به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید همزمان با تغییر کتاب‌های درسی امکانات کلاسی مدارس و دوره‌های آموزشی معلمان را نیز افزایش دهد، در غیر این صورت با تغییر یک کتاب تغییری در کیفیت آموزشی ایجاد نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید همزمان با تغییر محتوای کتاب‌های درسی امکانات کلاسی مدارس و دوره‌های آموزشی معلمان را نیز افزایش دهد، در غیر این صورت با تغییر یک کتاب تغییری در کیفیت آموزشی ایجاد نمی‌شود.

زبان انگلیسی

دانلود فیلم

منبع: صدا و سیما

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: