گزینه‌های احتمالی تامین آب روی میز/ جزئیات طرح واردات آب از خارج

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه واردات آب از خارج کشور به عنوان یک گزینه احتمالی در آینده مطرح است، گفت: پیش از این مطالعاتی در این باره به صورت اجمالی صورت گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، ستار محمودی درباره اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از خروج برخی منابع آبی از کشور و موضوع مهار آبهای مرزی و طرح واردات آب گفت: به صورت کلی یک بخش‌هایی از منابع آبی از کشور خارج و متقابلا نیز منابعی از آن سوی مرزها وارد کشور می شود.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: بسیاری از این منابع در چارچوب مقررات بین المللی و قوانین گذشته شفافیت هایی دارد. در زمینه برنامه وزارت نیرو برای مهار آبهای خروجی چه منابعی که به دنیا می ریزند و چه آن بخشی که از مرزها خارج می شود، مشخص است.

محمودی با اشاره به اینکه استفاده از منابع آبهای مرزی تابع یک سری مقرراتی است بیان داشت: فعالیت ما برای استفاده از اینگونه منابع آبی در چارچوب مقرارت شورای امنیت ملی است. وی خاطرنشان کرد: در زمینه برنامه واردات آب از سایر کشورها به داخل و یا استفاده از منابع آبی مشترک مرزی در گذشته مطالعات اجمالی اولیه ای صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: به صورت کلی نگاه ما برای تامین منابع آب به داخل کشور و ذخایر آبی موجود در آن است، چون وقتی چنین نگاهی به منابع خارج از کشور داشته باشیم، ممکن است ما را از پتانسیل‌های داخل کشور غافل کند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: موضوع بعدی این است که در منابع آبی مشترک با سایر کشورها، ما سهم طبیعی خودمان را دریافت می‌کنیم و ما به دنبال چانه زنی برای استفاده غیر منطقی از این منابع نیستیم.

محمودی خاطرنشان کرد: اگر منابعی از خارج کشور وارد منطقه ما می‌شود به صورت طبیعی از آن استفاده می‌کنیم و از حق و حقوق خود در این زمینه بهره مند هستیم و اگر از سوی سایر کشورها چنین حقی رعایت نشود، از مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: در عین حال بررسی استفاده از ذخایر آبی مرزی و یا واردات آب از خارج کشور را انجام داده ایم که البته با نگاه به آینده است و در همان حد نیز باقی ماند.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: در حال حاضر خیلی روز استفاده از این گونه پتانسیل‌های احتمالی و واردات آب از خارج کشور حساب نمی‌کنیم، ضمن اینکه یک موضوع منتفی نیز محسوب نمی‌شود و به عنوان یک گزینه همیشه مطرح است. محمودی اظهار داشت: تلاشمان این است که از طریق حوزه های داخلی بتوانیم منابع آبی مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: