سالم بودن محصولات تراریخته هنوز به اثبات نرسیده است

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان از محصولات تراریخته استفاده نمی کنند،گفت:سالم بودن محصولات تراریخته به اثبات نرسیده است .

حسینی صدربه گزارش عیارآنلاین، موید حسینی صدر درباره محصولات ترایخته ،گفت: هنوز سالم بودن  وبی ضرر بودن محصولات تراریخته  به اثبات نرسیده و این در حالی  است که مردم انتظار دارند  مسئولان  کنترل بهینه  بر روی محصولات  داشته باشند و به نوعی مردم  در زمینه  مصرف کالا از جنس بهداشت عمومی  به دولت  اعتماد می کنند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شوراس اسلامی با بیان اینکه  مردم عادی از چگونگی محصولات  تراریخته  آگاهی ندارد ،ادامه داد:بطور قانونی مسئولان موظف هستند،اجازه واردات محصولات تراریخته را صادر نکند و اگر اجازه واردات صادر می شود باید آن را نظارت و ردیابی کنند.

شائبه ی ایجاد برخی بیماری ها از محصولات تراریخته  باید بررسی شود

وی ادامه داد:شائبه ی ایجاد برخی بیماری ها  از محصولات تراریخته  باید بررسی شود،بنابراین  اگر  قرار شد محصولات تراریخته وارد بازار شود باید نام تراریخته درآن مندرج شود تا مردم آگاهی داشته باشند و خود ان محصول را انتخاب کنند.

حسینی صدر،تصریح کرد: ظاهر محصولات ارگانیک  شکیل  است اما واقعیت این است که  این نوع از محصول با از نظر مفید و بی ضرر بودن بررسی شوند و از همین رو باید  تلاش کرد تا  صنعت کشاورزی به سمت  کشت های ارگانیک  حرکت کند  تا روز به روز صنعت کشاورزی  به سمت سلامت بهداشت سوق پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع  ومعادن  مجلس با  بیان اینکه  مصرف انسانی محصولات تراریخته  در بسیاری  از کشورها  ممنوع است  تا جایی که برای مصرف دام نیز  پس  از  بررسی بسیار استفاده می شود  تا  بیماری  به دام منقل نشود،یادآورشد:زمانی که مجوز برای محصولات  تراریخته صادر می شود باید بر روی محصول  درج شود.

منبع: خانه ملت

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: