عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کاهش مصرف انرژی از اولویتهای امسال کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاهش شدت انرژی برای کشور ضرورت تلقی می‌شود ازاین‌رو، امسال با کوشش بیشتری این مقوله پیگیری شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید سعید حیدری طیب درباره اولویتهای حوزه نفت و انرژی کشور در امسال اظهار کرد: کاهش شدت انرژی در کشور، ضرورت محسوب می‌شود؛ زیرا مصرف انرژی در ایران به نسبت کشورهای پرجمعیت و یا پیشرفته در سطح بالای قرار دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: آثار و پیامدهای این چالش افزون بر حوزه اقتصاد به محیط زیست هم صدمه می‌زند. ازاین‌رو، کوشش برای کاهش این معضل، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیستی محیطی دارد.

این نماینده مجلس نهم گفت: قانون نیز مواردی را برای حمایت از این موضوع پیش‌بینی کرده است اما این بخش نیازمند فرهنگ‌سازی و تلاش بیشتر است؛ زیرا انرژی از مقوله‌های دارای اهمیت برای کشورهاست که باید به درستی از آن بهره‌برداری کرد.

حیدری طیب افزود: امسال در کنار اولویتهای دیگر، می‌توان به شکل جدی به کاهش چالش شدت انرژی پرداخت زیرا عواید ناشی از این موضوع می‌تواند منبع درآمدی برای دیگر بخشهای هزینه‌ای شود.

منبع: شانا

تلگر

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: