ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم موقتی است

کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: هدایت تحصیلی به صورت موقتی در پایه نهم اتفاق می افتد به نحوی که دانش آموزان بعد از این پایه وارد متوسطه دوم شده و باید رشته و شاخه را انتخاب کنند./ در درازمدت در سند جامع برنامه درس ملی، بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آن ها از اول دبستان تا پایه نهم خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش در پاسخ به این سوال که دیدگاه هایی در خصوص ورود مشاوره به پایه نهم وجود دارد، نظر شما در این خصوص چیست؟، اظهار کرد: ما مجری هستیم و وظیفه ما در معاونت پرورشی و فرهنگی و اداره کل مشاوره و امور تربیتی طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و سند برنامه درس ملی خواهد بود.

ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم

وی ادامه داد: ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم یعنی هدایت تحصیلی به پایان پایه سال متوسطه اول منتقل شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد: دانش آموزان بعد از پایه نهم، وارد متوسطه دوم شده و باید رشته و شاخه را انتخاب کنند.
وی همچنین عنوان کرد: در درازمدت در سند جامع برنامه درس ملی، بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آن ها از اول دبستان تا پایه نهم خواهد شد.
کفاش تصریح کرد:اکنون هدایت تحصیلی به صورت موقتی در پایه نهم اتفاق می افتد و آیین نامه این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است.

منبع: پانا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: