برگزاری امتحانات نهایی در پایه های دهم و یازدهم منوط به تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش است

عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه آیین نامه های مربوط دوره دوم متوسطه تدوین شده است، گفت: برگزاری امتحانات نهایی در پایه های دهم و یازدهم منوط به تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش است.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرسول عمادی اظهار کرد: آموزش و پرورش براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کرده است.

وی افزود: تصمیم گیری درخصوص نحوه و میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۹۵ باتوجه به رأی دیوان عدالت اداری به عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو می باشد و مسئولیت این شورا با وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درخصوص استقرار نظام ۳-۳-۶ در مقطع متوسطه تصریح کرد: آیین نامه های مربوط به دوره دوم متوسطه (پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم) توسط معاونت محترم آموزش متوسطه و با مشارکت حوزه های مرتبط تهیه و تدوین شده که پس از تصویب در شورای عالی آموزش وپروش اجرایی می شود.

عمادی خاطرنشان کرد: بنابراین برگزاری امتحانات نهایی در پایه های مذکور پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد

منبع: وزارت آموزش و پرورش

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: