اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است

مددی، مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به عزم جدی وزارتخانه بر اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است/ روسای مناطق آموزشی با تسلط بر محتوای این سند می توانند پیام‌های سند را به خوبی منتقل کنند.

به گزارش عیارآنلاین، رضا مددی در نشست هم اندیشی عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شهرکرد، اظهارکرد: روسای آموزش و پرورش مناطق با بستر سازی مناسب زمینه اجرایی شدن سندتحول بنیادین را فراهم کنند.

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: برای تحقق سند تحول بنیادین بایستی حمایتهای لازم از خانواده و دستگاه‌های دیگر کسب شود.

وی ضمن توصیه به روسای مناطق آموزشی استان بر تسلط بر محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: روسای مناطق آموزشی با تسلط بر محتوای این سند می توانند پیام‌های سند را به خوبی منتقل کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: انتظار می‌رود با برگزاری دوره‌های آموزشی، معلمان و خانواده‌ها در کم و کیف سند تحول بنیادین قرار بگیرند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مددی از روسای مناطق آموزشی خواست تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنای برنامه‌های سال ۹۵ خود قرار دهند.

منبع: ایسنا

 ۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: