۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰

برخی هنرستان ها از مهارت خود در جهت محصول و درآمد زایی استفاده می کنند

محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: امروزه برخی هنرستان ها از مهارت خود در جهت محصول و درآمد زایی استفاده می کنند که هم کمکی است به مدرسه و هم در تقویت انگیزه دانش آموزان موثر خواهد بود. / سازمان پژوهش با برنامه ریزی مناسب، مفاهیم اقتصادی را متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان اظهار کرد: از نخستین سالی که مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی را مطرح کردند، سازمان پژوهش با برنامه ریزی مناسب، مفاهیم اقتصادی را متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی کرده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تلفیقی بودن اینگونه مفاهیم در کتاب های دوره ابتدایی تصریح کرد: تالیف کتاب مستقلی به نام کاروفناوری برای دوره متوسطه در راستای همین هدف صورت گرفته است.
وی با اشاره به حدیث شریف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» خاطرنشان کرد: در معارف اسلامی همانگونه که طلب علم فریضه است، کار نیز فریضه شناخته شده است«الکاد على عیاله کالمجاهد فی سبیل الله تعالی»
محمدیان افزود : ادبیات ما سرشار از ضرب المثل هایی است که فرد را به کار و تلاش تشویق و ترغیب می کند. مثل برو کار می کن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار و یا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات تولیدی در مدارس به ویژه هنرستان ها بیان کرد : امروزه برخی هنرستان ها از مهارت خود در جهت محصول و درآمد زایی استفاده می کنند که هم کمکی است به مدرسه و هم در تقویت انگیزه دانش آموزان موثر خواهد بود.

منبع: پانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: