مربیان پیش‌دبستانی رتبه‌بندی می‌شوند

دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی پیش دبستانی‌ها گفت: تقریبا صد درصد مراکز پیش دبستانی غیردولتی هستند. اکنون هم برای رتبه بندی مراکز و هم مربیان اقداماتی در دست انجام است و با همکاری دانشگاه فرهنگیان برنامه‌ای را برای رتبه بندی مربیان داریم که جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه‌ور در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی رتبه‌بندی مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی اظهار کرد: رتبه‌بندی مدارس در نقشه راه سند تحول بنیادین آمده است که باید مطالعات درباره چگونگی انجام آن در کلیه مقاطع و سطوح تحصیلی در سال ۹۵ انجام شود.

وی افزود: در سال ۹۶ بر اساس یافته‌های مطالعات مذکور و ارزیابی نتایج آموزش و پرورش مدارس را رتبه‌بندی خواهد کرد. مواردی چون تاثیر رتبه در سرانه مدارس و … پس از تکمیل مطالعات و استخراج نتایج مشخص خواهد شد، اما مسلما زمانی که برای مدرسه‌ای استانداردی تعریف می‌شود، باید مشوق‌هایی نیز برای مدرسه تعیین شود تا برای ارتقای خود انگیزه داشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه‌هایی چون تعالی مدیریت و تدبیر که اکنون در مدارس اجرا می‌شوند زمینه خوبی برای رتبه بندی خواهند بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی پیش دبستانی‌ها نیز گفت: تقریبا صد درصد مراکز پیش دبستانی غیردولتی هستند. اکنون هم برای رتبه بندی مراکز و هم مربیان اقداماتی در دست انجام است و با همکاری دانشگاه فرهنگیان برنامه‌ای را برای رتبه بندی مربیان داریم که جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد.

دیمه ور افزود: حسن رتبه بندی این است که استانداردهای کیفیت را در آموزش و پرروش اعمال و واحدها خود را با استانداردها انطباق خواهند داد. امیدواریم بخش رتبه بندی مربیان را از سال ۹۵ اجرا کنیم و رتبه بندی مراکز را پس از تکمیل مطالعات مذکور انجام دهیم.

وی درباره تاثیر رتبه بندی در دریافتی مربیان پیش دبستانی گفت: حقوق مربیان پیش دبستانی بر اساس قانون وزارت کار است و برخی فرصت‌ها چون طبقه بندی مشاغل در این قانون دیده شده است و می‌توانند از این امتیازات استفاده کنند اما موضوع مهمتر این است که چارچوبی برای مراکز تعریف خواهد شد که هرکدام چه مربیانی با چه رتبه‌هایی را برای چه پست‌هایی بکاربگیرند. در واقع این برنامه مسیر ارتقای شغلی مربیان را هم مشخص می کند و یک نظم ایجاد می‌کند.

منبع: ایسنا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: