همه مدارس با رعایت ضوابط می توانند به صورت هیئت امنایی اداره می شوند

عباسپور، مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش: همه مدارس آموزش و پرورش با رعایت ضوابط می توانند به صورت هیئت امنایی اداره شوند.

به گزارش عیارآنلاین، نورعلی عباسپور اظهار کرد: شورای مدارس دولتی، نمونه دولتی، شاهد، ایثارگران و مدارس استعدادهای درخشان می توانند با ارائه درخواست به ادارات آموزش و پرورش مناطق، تقاضای اداره مدرسه به صورت هیئت امنایی را اعلام کنند.

وی افزود: ادارات آموزش و پرورش با بررسی شرایط مدرسه و رعایت قوانین و آیین نامه ها نسبت به صدور مجوز یک ساله اداره مدرسه به صورت هیئت امنایی اقدام کنند.
عباسپور خاطرنشان کرد: پس از اتمام مجوز یک ساله، ادارات آموزش و پرورش مناطق درنظرگرفتن کیفیت مسائل آموزشی، پرورشی، فضا و امکانات مدرسه نسبت به صدور مجوز دائم اقدام می کنند.

منبع: پانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: