۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۱

ایجاد شرایط مناسب واگذاری کارگاه های شهرک های صنعتی به صنوف تولیدی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با اشاره به بهره مندی واحدهای صنفی از مزیت های سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی گفت: بسترهای لازم برای انتقال صنوف آلاینده ، کارگاه های مزاحم شهری ، بنکدارها ومجتمع های کارگاهی به شهرکهای صنعتی فراهم است و انتقال این صنوف به شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین ،از سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  ، مهندس علی یزدانی در سفر به استان بوشهر بیان کرد: براساس بند ۲۰ ماده  ۵۵ قانون شهرداری ها، صنوف آلاینده مزاحم شهری باید به خارج از شهرها منتقل شوند و شرایط درنظر گرفته شده برای انتقال صنوف به شهرکهای صنعتی تقریبا نزدیک به شرایط اخذ زمین صنعتی است.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به امکان واگذاری واحدهای کارگاهی وصنفی ساخته شده در شهرکها ونواحی صنعتی به صنوف تولیدی به صورت ۳۰ درصد نقد ومابقی طی اقساط ۳۰ ماهه گفت: امکان واگذاری به صورت کاهش بخش نقدی قرارداد وافزایش اقساط متناسب با شهرک  و ناحیه صنعتی مورد نظر فراهم و برای ایثارگران ، نخبگان وشرکت های دانش بنیان ومخترعین شرایط ویژه ای در شهرکها ونواحی صنعتی در نظر گرفته شده است.
مهندس یزدانی درراستای  برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی  از آموزش ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان ومدیران واحدهای صنعتی علاوه بربرنامه های آموزشی سالیانه سازمان خبرداد.
وی  در بخش دیگری از سخنانش ماموریت اصلی سازمان در سال اقتصاد مقاومتی را شناسایی واحدهای صنعتی مشکل دار جهت رفع مشکلات پیش رو وآموزش پرسنل واحدهای صنعتی در زمینه های تکنو لوژیکی وفنی عنوان کرد وگفت: در سال اقتصاد مقاومتی ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک فعال تر از قبل شده و  ازصنعتگران واقعی حمایت می کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران درادامه افزود: جهت پذیرش ضمانت نامه صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک توافق های لازم  با بانک ها صورت می گیرد.
مهندس یزدانی خاطرنشان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده امکان حضور سرمایه گذاران جهت استقرار در همه شهرکهای صنعتی استان ها بیش از پیش فراهم شده است.
وی تصریح کرد: از این به بعد قیمت گذاری در شرکت های استانی تنها یک نوبت در سال انجام می پذیرد و میزان تخفیفات وتشویقات در هر شهرک صنعتی متفاوت است که این امر به شفاف سازی وکاهش بروکراسی زائد اداری وارتقاء سلامت اداری کمک  می کند.

منبع: شاتا

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: