۲۸ فرو ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۲
تضمین امنیت عرضه گاز به بخشهای مختلف مصرف

ظرفیت فرآورش گاز کشور به سالانه ٢۶٠ میلیارد مترمکعب رسید

ظرفیت فرآورش گاز پالایشگاههای کشور به ٢۶٠ میلیارد مکعب در سال رسید و در این راستا امنیت عرضه گاز به بخشهای مصرف با ضریب بالاتری تضمین می شود.

به گزارش عیارآنلاین، معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این که ظرفیت فرآورش گاز تا پایان سال آینده به ٣٣٠ میلیارد مترمکعب افزایش می یابد به خبرنگار شانا گفت: برای تحقق این برنامه، تعداد شرکتهای پالایش گاز از ١٣ پالایشگاه به ١٩ مورد افزایش می یابد.
حمیدرضا عراقی با بیان این که هم اکنون ٣۶ هزار و ۵٠٠ کیلومتر خط لوله سراسری و ٧۵ ایستگاه تقویت فشار، وظیفه انتقال گاز در شبکه سراسری را برعهده دارند، افزود: تعداد ایستگاههای تقویت فشار گاز تا پایان سال آینده به ٩٠ مورد و حجم خطوط لوله سراسری نیز به ۴٠ هزار کیلومتر افزایش می یابد.
وی با بیان این که طی سه سال گذشته فعالیتهای چشمگیری در صنعت گاز انجام شده است و این برنامه های تداوم خواهد داشت، گفت: هم اکنون ۶٩,۵ میلیون نفر در یکهزار و ۶٠ شهر و ١٨ هزار و ٧٨٩ روستای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و این تعداد تا پایان سال ٩۶ افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که هم اکنون ١٩,۴ میلیون خانوار شهری و ٣.٩ میلیون خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران مدیریت و تامین ٧٠ درصد سبد انرژی کشور را برعهده دارد.
به گفته عراقی، فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در سال گذشته نسبت به ۵٠ سال فعالیت این شرکت بی سابقه بوده است.
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره فعالیت ۵٠ ساله صنعت گاز در بخشهای مختلف گفت: برنامه ریزی برای حضور فعال در تجارت جهانی گاز انجام شده است و در پی ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این سوخت در ۵٠ سال دوم فعالیت این شرکت هستیم.

منبع: شانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: