از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی؛

فراخوان حمایت از همکاری‌های علمی و فناوری ایران و آکادمی علوم چین منتشر شد

پیرو تفاهم نامه امضا شده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین (CAS) درباره تاسیس صندوق علمی راه ابریشم، نخستین فراخوان این صندوق برای حمایت مالی از همکاری محققین دو طرف منتشر شد.

به گزارش عیارآنلاین ،پیرو تفاهم نامه امضا شده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین (CAS) در خصوص تاسیس صندوق علمی راه ابریشم، نخستین فراخوان این صندوق برای حمایت مالی از همکاری محققین دو طرف در سه حوزه نانو فناوری، انرژی تجدید پذیر و علوم شناختی در سال ۲۰۱۶ میلادی از تاریخ ۱۲ فروردین تا ۱۱ خرداد سال جاری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شده است.

همکاری میان محققین و موسسات تحقیقاتی طرفین بر طبق این فراخوان در سه روش پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، برگزاری کارگاه‌های مشترک و تبادل محققین در دوره‌های کوتاه مدت (چندهفته‌ای) قابل تعریف است.

در این چارچوب، پیشنهادات پروژه‌های تحقیق و توسعه و کارگاه‌ها باید در فرم‌های تعیین شده به صورت مشترک توسط پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران آکادمی علوم چین تنظیم شود سپس بطور همزمان و جداگانه، پژوهشگران ایرانی فرم‌های مربوطه را برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (INSF) و پژوهشگران آکادمی علوم چین نیز فرم‌ها را برای آکادمی علوم چین (CAS) ارسال کنند. درخواست‌هایی که فقط از جانب یک طرف ارائه شود، مورد پذیرش برای ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

همچنین پس از ارزیابی پیشنهادات دریافتی توسط طرفین، از حداکثر سه پروژه تحقیق و توسعه مشترک، دو کارگاه مشترک و تبادل محققین در سقف معین حمایت صورت خواهد گرفت. اطلاعات تکمیلی در خصوص میزان و نوع حمایت مالی و نحوه ارسال مدارک متعاقبا، طی هفته جاری، از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی خواهد شد.

اولویت‌های پژوهشی هر یک از سه حوزه نانو فناوری، انرژی تجدید پذیر و علوم شناختی با هماهنگی ستادهای توسعه فناوری راهبردی متناظر با سه حوزه مذکور بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. مهلت ارسال پیشنهادات مشترک حداکثر تا تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ است و علاقه مندان برای دریافت فرم های مربوطه به وبسایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنید.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: