۲۱ فرو ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

قطار همکاری های جنوب جنوب به راه افتاد

روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، صندوق جمعیت ملل متحد میزبان دومین جلسه گروه بهداشت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی در زمینه همکاری های جنوب-جنوب بود.

به گزارش عیارآنلاین ،در پیام خوش آمد گویی، آقای دکتر مرندی، ریاست فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس گروه بهداشت و همکاری های بین الملل، از زحمات صندوق جمعیت در پیشبرد همکاری های جنوب-جنوب قدردانی نمود. پس از آن، آقای دکتر نیکنام، قائم مقام گروه بهداشت و همکاری های بین الملل، همکاری های جنوب-جنوب را به عنوان چارچوبی برای همکاری های بین کشوری در عرصه های سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی ، اجتماعی و فنی تعریف نمود، و برتدوین یک رویکرد سیستماتیک تاکید کرد.

%image_alt%
از راست به چپ آقای دکتر مرندی، ریاست فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس گروه بهداشت و همکاری های بین الملل، آقای دکتر نیکنام، قائم مقام گروه بهداشت و همکاری های بین الملل، خانم دکتر ماها العدوی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، و خانم سودابه احمدزاده، معاون صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

خانم دکتر ماها العدوی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد که ایران تجارب زیادی را برای انتقال به کشورهای منطقه دارد، اما این تجارب نیاز به ترویج بیشتر و بهتر از طریق مستند سازی به منظوراستفاده سیاست گذاران دارند. در این راستا، دکتر العدوی بر تدوین یک استراتژی بازاریابی برای ترویج موفقیت های ایران تاکید کرد. دکتر العدوی اضافه کرد که مستند سازی برنامه ها باید مبنی بر ارزیابی های دقیق در ایران و جهان صورت گیرد، و نه بر اساس شواهد روایتی.

خانم دکتربصیر، کارشناس ارشد صندوق جمعیت و مسئول  همکاری های جنوب-جنوب ارائه ای در زمینه اجرایی کردن همکاری های جنوب-جنوب در کشور، داد.  وی همچنین شیوه و ابزارجدیدی را معرفی کرد که توسط دفترمنطقه ای آمریکای جنوبی و کارائیب تولید واستفاده می شود. خانم دکتر بصیر به اهمیت اجرای تحلیل شرایط به منظور شناسایی کردن حوزه هایی که جمهوری اسلامی ایران یا می تواند تجارب و دانش  خود را انتقال دهد، و یا از آموخته های کشورهای دیگربهره مند شود، اشاره کرد.  در انتها، خانم بصیر بر اهمیت ایجاد پایگاه و ابزاری برای این نوع همکاری ها، و تامین منابع مالی و انسانی توسط سازمان ها، برای نهادینه سازی همکاری های جنوب-جنوب، تاکید نمود.

%image_alt%
خانم دکتربصیر، کارشناس ارشد صندوق جمعیت و مسئول همکاری های جنوب-جنوب در ارائه ای در زمینه اجرایی کردن همکاری های جنوب-جنوب

ارائه های دیگری نیز توسط مقامات وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی، در رابطه با برنامه های موفق کشور درسلامت مادر و جنین و پیشگیری از مالاریا انجام شد.  تجارب همکاری های جنوب- جنوب ایران دربهداشت باروری در شرایط بحران و تنظیم خانواده در جلسه اول ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۴، ارائه شده بود.

در قسمت اختصاص داده شده به بحث و تبادل افکار این برنامه، آقای دکتر محمد ضریع زارع از وزارت امور خارجه، ارزش افزوده همکاری های جنوب-جنوب را  مورد تاکید قرار داد.  وی به فقدان یک پایگاه اطلاعاتی جامع از تجارب ایران برای استفاده سایر کشورها، اشاره کرد و از آن به عنوان مانع اصلی در پیشبرد این هدف یاد نمود. آقای دکتر درودی مدیر دفتر ایدز سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت نقش نهادهای سیاسی-اقتصادی منطقه ای همانند سازمان کشورهای اسلامی(OIC) و یا صندوق توسعه بین الملل اپک(OFID)در شکل دادن همکاری های جنوب-جنوب تاکید نمود.

خانم دکتر العدوی ضمن دست آوردها و برنامه های موفق ایران، ایجاد یک کار گروه  ویژه همکاری های جنوب-جنوب با مشارکت وزارت امور خارجه را ترغیب کرد.  دکتر مرندی نیز این پیشنهاد را تایید و دکتر نیکنام را به نمایندگی خود منصوب کرد.  وی از وزارت امور خارجه درخواست نمود تا نماینده ای را معرفی نماید.

در خاتمه آقای دکتر مرندی درخواست نمود که گذارشی ازفعالیت های کارگروه همکاری های جنوب-جنوب در جلسه آینده فرهنگستان ارائه شود.

منبع: دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران 

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: