۱۴ فرو ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۶
با تکیه بر منابع بخش خصوصی

اجرای خط لوله گاز ایرانشهر_ زاهدان شتاب می گیرد

اجرای خط لوله گاز ایرانشهر_ زاهدان که از جمله اولویتهای شرکت ملی گاز ایران به شمار می رود امسال با تکیه بر منابع مالی بخش خصوصی شتاب می گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اظهار کرد: این پروژه هم اکنون در دست اجراست و از جمله پروژه های فعال این شرکت به شمار می رود.
حسن منتظر تربتی افزود: امسال با تامین نقدینگی از سوی شرکت ملی گاز ایران و منابع مالی بخش خصوصی پروژه های نیمه تمام که شامل ایستگاههای تقویت فشار گاز خط هشتم سراسری و بخشی از خطوط لوله است را به پایان می رسانیم.
وی اعلام کرد: یکی از محورهای اصلی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در سال ٩۵ تمرکز بر جذب سرمایه های خارج از شرکت است تا بتوانیم پروژه های خود را بر مبنای این منابع اجرا کنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: هم اکنون در حال تهیه شرح کار در این زمینه هستیم تا بر این مبنا بتوانیم پروژه های خود را به صورت فاینانس پیگیری و اجرا کنیم.
تربتی با بیان این که در سال ٩۵ در دو حوزه تمرکز خواهیم کرد، تاکید کرد: تامین سرمایه بخش خصوصی و در ادامه، اجرای پروژه های نیمه تمام از جمله برنامه های امسال این شرکت به شمار می رود.
وی یادآور شد: خط لوله گاز ایرانشهر_ زاهدان که اجرای آن بسیار مهم است را امسال دنبال می کنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه به برنامه های این شرکت همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توجه
به فعالیتهای انجام شده در سالهای گذشته، هم اکنون وابستگی به خارج از کشور در حوزه تامین تجهیزات کاهش یافته است.
به گفته وی، با توجه به این که توانمندی ساخت تجهیزات صنعت گاز در داخل وجود دارد با جذب سرمایه می توانیم حلقه ایجاد شده بین سرمایه گذار و سازندگان داخلی را تکمیل و فعالیتهای مطلوب تری را انجام دهیم.

منبع: شانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: