۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳

سالانه ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه های سوادآموزی آموزش و پرورش قرار می گیرند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سالانه ۵۰۰ هزار نفر از بی‌سواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان در کشور تحت پوشش آموزشی قرار می‌‌گیرند و از مجموع تعداد کسانی که امسال در کشور تحت پوشش آموزشی قرار گرفته، ۲۰ هزار نفر بی‌سواد مطلق‌‌ و مابقی به منظور تکمیل تحصیل در نظر گرفته می‌‌شوند/ براساس سر‌‌شماری سال ۹۰ که از گروه ۱۰ تا ۴۹ سال انجام شده، ۸۶۶ هزار نفر به عنوان بی‌سواد شناسایی شده است.

علی باقرزاده_ نهضت سوادآموزی_سوادآموزیبه گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده پس از ادای احترام به شهدای شهرستان ابوموسی، در نشست روسای آموزش و پرورش و کارشناسان سوادآموزی استان هرمزگان با بیان اینکه تا پایان سال ۹۴جمعا ۸۶۶ هزار نفر از سنین ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور به عنوان بی‌سواد شناسایی شده است، اظهار داشت: براساس سر‌‌شماری سال ۹۰ که از گروه ۱۰ تا ۴۹ سال انجام شده، ۸۶۶ هزار نفر به عنوان بی‌سواد شناسایی شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۵۲ میلیون نفر جمعیت ۱۰ تا ۴۹ ساله در کشور وجود دارد، افزود: وضعیت سواد ۴۶ میلیون از جامعه هدف ۱۰ تا ۴۹ ساله مشخص است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۷ درصد از جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور با سواد هستند، گفت: آمار باسوادا‌ن در کشور براساس سر‌‌‌شماری سال ۹۰ و پایگاه اطلاع ثبتی مشروط بر اینکه افراد بی‌سواد در این آمار لحاظ نشود، ارائه شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به ریزش ۲۵ درصدی از مجموع تعداد کسانی که هرساله تحت پوشش آموزشی قرار دارند، خبر داد و بیان کرد: به منظور کاهش میزان ریزش افراد تحت آموزش دولت سیاست‌‌های تشویقی از جمله مبلغ ۱۳۴ هزار تومانی برای افرادی که در سال ۹۴ آموزش دیده و مبلغ ۶۷۲ هزار تومان برای افراد خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموز در نظر گرفته است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: