طراحی شاخص واحد برای تعیین وضعیت سواد در کشورها؛ توسط یونسکو

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: یونسکو تلاش می کند یک شاخص واحد برای تعیین وضعیت سواد در کشورها طراحی کند./ تمام خوداظهاری و شاخص های ثبتی افراد بی سواد یکسان نیست. مرکز یونسکو درصدد طراحی مدلی ویژه ای از سنجش سواد است که افراد در مرحله آزمون محلی قرار گرفته تا بر اساس نتیجه وضعیت سواد آن ها ارزیابی شود. در این خصوص کارگاهی در تهران برگزار شده است

علی باقرزاده_ نهضت سوادآموزیبه گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده درباره سنجش سواد هر فرد توسط یونسکو، اظهار کرد: بحث سنجش سواد جز نوآوری های مرکز آمار یونسکو است.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه یونسکو تلاش می کند یک شاخص واحد برای تعیین وضعیت سواد در کشورها طراحی کند.
باقرزاده اضافه کرد: معیار برخی کشورها برای سنجش سواد، شاخص نفوس و مسکن است و ارائه مدرک تحصیلی ضرورت ندارد اما در برخی کشورهای دیگر از طریق آمار ثبتی، گواهی و مدرک تحصیلی نظام آموزشی و وضعیت سواد افراد ارزیابی می شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: تمام خوداظهاری و شاخص های ثبتی افراد بی سواد یکسان نیست. مرکز یونسکو درصدد طراحی مدلی ویژه ای از سنجش سواد است که افراد در مرحله آزمون محلی قرار گرفته تا بر اساس نتیجه وضعیت سواد آن ها ارزیابی شود.
وی عنوان کرد: در این خصوص کارگاهی در تهران برگزار شده است که در آن کارشناسان و دستگاه هایی که در این زمینه همکاری دارند، مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار، مرکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت کشور حضور داشتند.
معاون وزیر آموزی و پرورش تصریح کرد: گزارش حاصل از برگزاری این کارگاه به صورت مکتوب منتشر و در شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی مطرح شد.
باقرزاده اضافه کرد: به سازمان نهضت سوادآموزی اجازه داده شده تا این پروژه به صورت آزمایشی اجرا و نتیجه آن اعلام شود اگر نتیجه مثبت بود طرح آن فراگیر خواهد شد.

منبع: پانا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: