سیب تازه ایرانی به مذاق مردم کدام کشورها خوش می‌آید؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران، در یازده ماهه نخست سال جاری کشورهای، عراق، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان کشورهای عمده مقصد صادرات سیب تازه ایرانی بوده‌اند.‌

سیب درختی_سیب تازه ایرانیبه گزارش عیارآنلاین، سیب تازه یکی از محصولات کشاورزی ایران است که به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه صادر می‌شود. در یازده ماهه سال ۱۳۹۴‌، در یک نوبت محموله‌ای معادل هفت میلیون و ۱۷۱ هزار و ۷۷۹ دلار سیب تازه از ایران به کشور پاکستان وارد شده است.

همچنین ایران به کشور گرجستان نیز معادل ۸۶ هزار و ۷۱۶ دلار سیب تازه ایرانی صادر کرده است. کشور آذربایجان نیز مقصد صادرات ۱۳۵ هزار و ۱۷۴ دلار سیب تازه ایرانی بوده است , در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۴، از سیب تازه ایرانی معادل ۱۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۴۳ دلار به کشور افغانستان صادر شده است.

همچنین کشور امارات متحده عربی نیز مشتری سیب ایرانی است. از ایران به این کشور معادل ۱۲ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۸۲۳ دلار کالا به این کشور صادر شده و همچنین معادل ۳۵۰ هزار و ۳۰۷ دلار سیب تازه به کشور بحرین صادر شده است.

تاجیکستان نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی بوده است همچنانکه آمارها نشان می‌دهد که از ایران در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل ۱۲۱ هزار و ۵۷ دلار سیب تازه به تاجیکستان صادر شده است. به کشور ترکیه نیز معادل ۳۵ دلار و ۷۴۸ دلار سیب تازه از ایران صادر شده است.

ترکمستان نیز با واردات ۱۵ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۵۳۶ دلار سیب تازه ایرانی به کشور خود از دیگر مقاصد سیب تازه ایرانی در سال گذشته بوده و به کشور سودان نیز معادل ۲۴ هزار و ۷۲۵ دلار سیب تازه ایرانی صادر شده است.

همچنین عراق از دیگر مقاصد صادرات سیب تازه ایرانی است،‌ در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۴، از سودان معادل ۴۷ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۰۶ دلار سیب تازه ایرانی به عراق صادر شده است. عربستان سعودی نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی بوده است، در سال گذشته معادل ۶۲۴ هزار و ۹۹۷ دلار سیب تازه ایرانی به این کشور صادر شده است. به عمان نیز معادل ۱۴۴ هزار و ۹۲۶ دلار سیب تازه از ایران صادر شده است.

فدراسیون روسیه نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است. همچنانکه در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل ۵۰ هزار و ۳۳۶ دلار سیب تازه ایرانی به کشور فدراسیون روسیه صادر شده است.

همچنین از سیب تازه ایرانی معادل ۳۰۰ هزار و ۸۲۶ دلار نیز به کشور قزاقستان صادر شده است.

قطر هم از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است. همچنانکه در یازده ماهه نخست سال جاری معادل پنج هزار و ۵۸۹ دلار سیب تازه ایرانی به کشور قطر صادر شده است.

بنابر این گزارش، بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، کویت نیز از دیگر مقاصد صادرات سیب تازه ایرانی است. در دوره زمانی مشخص شده از ایران به کویت نیز معادل ۸۴۷ هزار و ۸۷۷ دلار سیب تازه صادر شده است.

مالزی نیز در سال گذشته مشتری سیب تازه ایرانی بوده است. از ایران معادل ۱۲۵ دلار سیب تازه ایرانی به کشور مالزی صادر شده همچنین از ایران معادل ۴۷ هزار و ۲۱۵ دلار سیب تازه ایرانی به کشور مصر صادر شده است.

هندوستان نیز از دیگر مشتریان سیب تازه ایرانی است، در سال گذشته معادل یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۵۷۹ دلار کالا به کشور هندوستان صادر شده است.

منبع: ایسنا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: