گزارش صدا و سیما مبنی بر تخلفات مدارس غیردولتی

گزارش//دریافت شهریه‌ اضافی و عمل نکردن به وعده‌ها، مدارس غیردولتی را امسال با ۵۰۰ هزار صندلی خالی مواجه کرده است؛ صندلی‌هایی که حتی با وام ۱۰ میلیونی شهریه هم پر نشدند.

به گزارش عیارآنلاین، دریافت شهریه‌ اضافی و عمل نکردن به وعده‌ها، مدارس غیردولتی را امسال با ۵۰۰ هزار صندلی خالی مواجه کرده است؛ صندلی‌هایی که حتی با وام ۱۰ میلیونی شهریه هم پر نشدند.

دانلود فیلم

منبع: صدا و سیما

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: