گازی که می سوزد و می سازد

رکورد گازرسانی به نیروگاههای کشور شکست

گازرسانی به نیروگاههای کشور پارسال با تحویل نزدیک به ۵٨ میلیارد مترمکعب شاهد ثبت رکوردی جدید بود.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که تحویل گاز به نیروگاهها در سال گذشته شاهد افزایش ١۵,۶ درصدی بوده است اظهار کرد: در سال ٩٣ حدود ۵٠ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل شد و این مقدار پارسال به مرز ۵٨ میلیارد مترمکعب رسید.

ناصر ابراهیمی افزود: این مقدار یک میلیارد مترمکعب از برنامه تعریف شده بیشتر بود و ٨٠ درصد سوخت نیروگاهها در سال گذشته از طریق گاز تامین شد.

وی با بیان این که پارسال به صورت میانگین روزانه ١۵٨,۴ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شده است، اعلام کرد: این مقدار در سال پیش از آن (٩٣) نزدیک به ١٣٧ میلیون مترمکعب بوده است.

به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران،  افزایش تحویل گاز به نیروگاهها علاوه بر صرفه جویی اقتصادی منجر به افزایش روزهای پاک و حفاظت از محیط زیست که از جمله اولویتهای شرکت ملی گاز ایران است نیز می شود.

ابراهیمی در ادامه به حجم گازرسانی به بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده اشاره کرد و گفت: پارسال در مجموع ٩٠ میلیارد مترمکعب گاز به بخشهای یادشده تحویل شده و باوجود افزایش تعداد مشترکان نسبت به سال پیش از آن (٩٣) شاهد کاهش سه درصدی مصرف گاز در این بخشها بوده ایم.

وی ادامه داد: پارسال به صورت میانگین روزانه ٢۴٧,٣ میلیون مترمکعب گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که گازرسانی به صنایع عمده نیز طی سال گذشته شاهد افزایش ١,۵ درصدی بوده است، گفت: در بازه زمانی یادشده بیش از ٣٢.٩٨ میلیارد مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل شده است.

براساس برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران و سیاستهای وزارت نفت مبنی بر کاهش مصرف سوختهای مایع در چرخه صنایع کشور، حجم تحویل گاز به نیروگاههای کشور از ٣۵ میلیارد مترمکعب در سال ٩٢ به ۵٠ میلیارد مترمکعب در سال ٩٣ رسید که این مقدار منجر به صرفه جویی بیش از ۶ میلیارد دلاری با توجه به کاهش مصرف سوخت مایع شد.

تحویل گاز به نیروگاههای کشور در سال ٩۴ نیز با وجود افزایش تعداد مشترکان در بخشهای مختلف شاهد افزایش هشت میلیارد مترمکعبی بود.

بر پایه گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، امسال با تحویل بیش از ۶۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاهها، سهم سوخت مایع به حدود ١۵ درصد خواهد رسید. این اقدام علاوه بر جنبه کمک به اقتصاد ملی، نقش بزرگی در کاهش آلاینده ها خواهد داشت.

منبع: شانا

۲

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: