پیش بینی افزایش خرید گندم در کشور

با برنامه ریزی صورت گرفته تلاش می شود طی دو یا سه سال آینده کل نیاز گندم کشور از محل تولید داخلی تامین شود.

واردات گندمبه گزارش عیارآنلاین، اسماعیل اسفندیاری پور در حاشیه بازدید از مزارع گندم  در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: پارسال میزان خرید گندم در کشور هشت میلیون و ۸۰ هزار تن بود که نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال ما قبل افزایش داشت.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم اظهار کرد: در سال ۹۳ میزان خرید گندم شش میلیون و ۷۱۶ هزار تن بود که آن هم نسبت به سال قبل خود یعنی در سال ۹۲ چیزی نزدیک به ۴۰ درصد رشد یافته بود.
اسفندیاری پور افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته تلاش می شود طی دو یا سه سال آینده کل نیاز گندم کشور از محل تولید داخلی تامین شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: سال گذشته ۸۵ درصد نیاز گندم در داخل کشور تامین شد امسال امید است این میزان از ۹۰ درصد فراتر رود و حداکثر تا دو سه سال آینده کل نیاز گندم را در داخل تامین کنیم.
اسفدیاری پور با اشاره به واردات گندم گفت: هم اکنون حدود ۲۰ درصد نیاز کشور از محل واردات گندم تامین می شود که البته این شرط هم گداشته شده که برای کسانی مجوز واردات گندم صادر می شود که معادل آن آرد و فرآورده های گندم صادر کنند.

منبع: دهقان نیوز

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: