نرخ تورم مصرفی شهری سال گذشته به ۱۱.۳ درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی شهری کشور در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۷٫۰ رسید که نسبت به سال قبل ۱۱٫۳ درصد افزایش داشته است و نشان دهنده کاهش نرخ تورم سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ تورم سال ۱۳۹۳ (۱۴٫۸) است.

مصرف گرایی_گزارش نرخ تورم مصرفیبه گزارش عیارآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر شد.

– شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۷٫۰ رسید که نسبت به سال قبل ۱۱٫۳ درصد افزایش داشته است و نشان دهنده کاهش نرخ تورم سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ تورم سال ۱۳۹۳ (۱۴٫۸) می‌باشد.

– شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این سال به رقم ۲۵۳٫۱ رسید که نسبت به سال قبل ۹٫۷ درصد افزایش داشته است و نسبت به نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۳ (۹٫۷) بدون تغییر مانده است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در سال مورد بررسی به عدد ۲۵۱٫۳ رسید که نسبت به سال قبل ۹٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

– شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۴٫۶ رسید که ۱۲٫۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال ۱۳۹۳ (۱۷٫۲) می‌باشد.

منبع: فارس

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: