با حضور وزیر نفت در مجلس

اولویتهای امسال وزارت نفت/ کارتهای سوخت بنزین حذف می شود، کارت سوخت گازوئیل می ماند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کارتهای سوخت بنزین حذف می شود، اما استفاده از کارتهای سوخت گازوئیل ادامه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، حسین امیری خامکانی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه، ١۵ فروردین ماه) کمیسیون انرژی با بیان این که بیژن زنگنه، وزیر نفت و معاونانش در این کمیسیون حاضر شدند و اولویتهای وزارت نفت در سال ٩۵ را تشریح کردند، گفت: مهمترین اولویت این وزارتخانه بحث قراردادهای نفتی است که با همکاری مجلس باید نهایی شود و سریعتر باید نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت نفت رفع شود.

وی با بیان این که عملکرد قراردادهای نفتی در ٢ بعد قابل تعریف است، ادامه داد: نخستین بعد عملکردی بحث میدانهای مشترک است که باید هرچه سریعتر بهره برداری از این میدانها به منظور حفظ منافع ملی آغاز شود، که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید در میدانهای مشترک تاکید شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: عملکرد دیگر قراردادهای نفتی در افزایش ضریب بازیافت در چاههای نفتی است، که اگر از ٢۵ درصد کنونی به ٣۵ درصد برسد، ارزش افزوده کلانی در صنعت نفت ایجاد می شود.

امیری خامکانی با بیان این که گزارش زنگنه در بخش پتروشیمی نوید بخش  اتفاقهای خوب در سال ٩۵ است، افزود: بیش از ١١ پروژه پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد امسال به ثمر می رسد.

وی افزود: از جمله خبرهای مهم در هفته اخیر بحث حذف کارت سوخت بود، که زنگنه در این باره توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زنگنه در این جلسه اظهار کرد که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درباره کارت سوخت بنزین، حذف آن است که در این باره منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.

منبع: شانا

۲

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: