وزارت آموزش و پرورش: بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، منبع اعتباری نداشت

جوابیه وزارت آموزش و پرورش به یک مطلب: مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان که در قانون بودجه به طور مشخص درج نشده است و تنها برآوردی از تحقق منابع از محل اخذ مالیات و عوارض از بانک ها و شرکت های دولتی است. بخشی از اعتبار مورد نظر در متن تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال تصریح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، اما به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به ویژه شرکت ها و بانک های دولتی، وصول آن روند مطلوبی نداشته است، به نحوی که تا پایان اسفند ماه سال گذشته حداکثر ۳۳۰ میلیارد ریال تحقق یافته است؛ لذا مشاهده می شود که منبع اعتباری مطمئن و قابل اتکایی به منابع قبلی افزوده نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مطلبی تخت عنوان «وزارت آموزش و پرورش نتوانست بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی خود را وصول کند» توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرده است.

در این جوابیه که طبق قانون مطبوعات و رسانه ها درج می شود، آمده است:

با سلام و احترام

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ با عنوان «وزارت آموزش و پرورش نتوانست بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی خود را وصول کند» عین جوابیه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه را به اطلاع می رساند:

۱- مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان که در مطالب فوق الذکر به آن اشاره شده؛ در قانون بودجه به طور مشخص درج نشده است و تنها برآوردی از تحقق منابع از محل اخذ مالیات و عوارض از بانک ها و شرکت های دولتی است. بخشی از اعتبار مورد نظر در متن تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال تصریح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، اما به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به ویژه شرکت ها و بانک های دولتی، وصول آن روند مطلوبی نداشته است، به نحوی که تا پایان اسفند ماه سال گذشته حداکثر ۳۳۰ میلیارد ریال تحقق یافته است؛ لذا مشاهده می شود که منبع اعتباری مطمئن و قابل اتکایی به منابع قبلی افزوده نشده است.

۲- برای تحقق اعتبار پیش بینی شده در متن تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با تمام شرکت های مشمول تبصره فوق، مکاتبات متعدد انجام شده که بالغ بر ۴۰ نامه جداگانه می باشد. ضمن اینکه دوبار با معاون اول محترم رئیس جمهور مکاتبه شده و درخواست شده است مسئولیت اجرای قانون مذکور را کارگروهی زیرنظر ایشان پیگیری نمایند. ضمنا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اسامی شرکت های مشمول را احصاء و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده و وزارتخانه مذکور حساب  های جداگانه ای برای واریز منابع درآمدی افتتاح و اعلام نموده است. با این حال مجموع اقدامات انجام شده تنها منجر به تحقق مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال شده است که در مقایسه با اعتبار پیش بینی شده در متن قانون تفاوت فاحش دارد بنابراین پیگیری های لازم در موعد مقرر انجام شده است.

۳- منبع اعتباری دیگری که در قوانین جدید به تصویب رسیده، دریافت مالیات از شرکت هایی است که تا کنون مالیات پرداخت نمی کرده اند که در ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درج شده است. براساس این قانون آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر دستگاه اهی اجرایی که تا زمان تصویب قانون مذکور مالیات پرداخت نکرده اند، مکلف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شده اند تا منابع حاصله در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. اجرای این قانون منوط به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیأت محترم وزیران است. آیین نامه اجرایی مورد نظر در مهلت مقرر تهیه و طی نامه شماره ۷۵۶۶۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ به هیأت محترم وزیران ارسال شده و به طور مستمر پیگیری شده است و در حال حاضر آخرین مراحل تصویب را پشت سر می گذارد. با وجود اقدامات انجام شده در سال جاری از محل این حکم قانونی اعتباری حاصل نخواهد شد. زیرا اولا دوره رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی شرکت ها تیرماه هر سال و موضوع محاسبه و دریافت مالیات سال ۱۳۹۴ در تیرماه سال ۱۳۹۵ به اتمام خواهد رسید. ثانیا در قانون بودجه ردیفی برای واریز درآمد و همچنین ردیفی برای بازگشت اعتبار آن به تصویب نرسیده که این نقص مانع بهره مندی از اعتبار آن در سال ۱۳۹۴ است. لازم به ذکر است پیش بینی های لازم برای وصول درآمد و همچنین ردیف اعتباری برای سال ۱۳۹۵ انجام شده و در سال آینده اعتبار حاصل از اجرای این قانون در اختیار قرار خواهد گرفت.

منبع: خانه ملت

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: