معاون آموزش ابتدایی، اهم برنامه های معاونتش را در سال جدید اعلام کرد

دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش: توسعه عدالت آموزشی از طریق افزایش فرصت های برابر و ارتقای پوشش تحصیلی، توسعه عدالت آموزشی ، مدرسه محوری و مدیریت آموزشگاهی و توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی ، بخشی از برنامه های معاونت در راستای سیاست های پنج گانه آموزش و پرورش دولت یازدهم است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه ور درتشریح برنامه های معاونت آموزش ابتدایی در سال ۹۵ ، اظهارکرد : توسعه عدالت آموزشی از طریق افزایش فرصت های برابر و ارتقای پوشش تحصیلی، توسعه عدالت آموزشی ، مدرسه محوری و مدیریت آموزشگاهی و توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی ، بخشی از برنامه های معاونت در راستای سیاست های پنج گانه آموزش و پرورش دولت یازدهم است.

وی از تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی و بهره برداری بهینه از پژوهش سراهای دانش آموزی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و افزود: طراحی نظام رتبه بندی مدارس در دوره های تحصیلی مبتنی بر مبنای نظری تحول بنیادین و تصویب آیین نامه اجرایی آن، رتبه بندی و درجه بندی مدارس پیش دبستانی براساس استانداردها، اجرای برنامه انسداد مبادی بی سوادی و آموزش برای همه، توسعه کیفی دوره پیش دبستانی با تأکید ویژه بر مناطق محروم و ارتقای فعالیت های آموزشی و قرآنی در مدارس از مهم ترین اقدامات پیش رو دراین معاونت است.
دیمه ور با تأکید بر توسعه و تقویت فعالیت های پرورشی وتربیت بدنی در مدارس عشایری ، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح دانش و سواد در جامعه عشایری کشور، توسعه پیش دبستانی های مستقل ، توسعه اجرای طرح چند معلمی به صورت آزمایشی در پایه های پنجم و ششم، اجرای برنامه تعالی مدیریت ،‌توسعه نظام آموزشی ۳-۳ و استقرار رهبران آموزشی در مدارس روستایی و عشایری کشور بخشی از اقدامات این معاونت در حوزه مدارس عشایری کشور است

منبع: پانا

۲

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: