بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش سواد آموزی زنان هستند

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: در سال ۹۴ بیش از ۵۱۲ هزار نفر بی سواد تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته که بیش از ۸۰ درصد آنها زن هستند/ ۵۵ درصد افراد تحت پوشش روستاییان هستند.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده در دیدار با شهیندخت مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور اظهارکرد : سازمان نهضت سواد آموزی در سال های اخیر همکاری ها و فعالیت های مشترکی با معاونت امور بانوان ریاست جمهوری انجام داده است .

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به میزان مشارکت زنان و دختران در برنامه های سواد آموزی اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۴ قریب به ۵۱۲ هزار نفر از بی سوادان شناسایی شده در پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد این سازمان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند که بیش از ۸۰ درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند .
وی با بیان این که خوشبختانه استقبال زنان  و دختران از برنامه های سواد آموزی بیشتر بوده است ، خاطرنشان کرد : سال گدشته قریب به ۱۳۰ هزار نفر از والدین بی سواد دانش آموزان در قالب طرح آموزش والدین بی سواد دانش آموزان در مدارس تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند.
باقرزاده با اشاره به نوع مخاطبان و افراد تحت پوشش افزود : ۵۵ درصد افراد تحت پوشش روستاییان هستند.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به طرح مشترک سازمان نهضت سواد آموزی با معاونت امور بانوان رئیس جمهور اشاره کرد و افزود : این طرح در استان های مجری اثرات مطلوبی در کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش دسترسی زنان به آموزش داشته است و بیش از ۲هزار نفر از جمعیت عشایری تحت پوشش بر نامه های سواد آموزی قرار گرفته اند .

منبع: پانا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: