۱۴ فرو ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۶
ثبت رکورد ٦٤٠ میلیون مترمکعبی مصرف گاز

پارسال ۵٨ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شد

مصرف گاز بخشهای خانگی، صنایع و نیروگاهی پارسال شاهد ثبت رکوردی جدید بود و ۶۴٠ میلیون مترمکعب گاز به این بخشها تحویل شد.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تشریح وضع شبکه گاز کشور در سال ٩۴ گفت: پارسال شاهد فراز و نشیب و نوسانهای شدید هوا در کشور بودیم و همه توان خود را برای پایداری انتقال گاز مشترکان به کار گرفتیم.

منوچهر طاهری افزود: در سال گذشته با اتصال خطوط لوله پیش بینیهای مناسبی برای پایداری انتقال گاز بویژه در منطقه غرب کشور انجام که این برنامه ها منجر به افزایش فشار شبکه و پایداری انتقال گاز ارسالی به سمت کرمانشاه شد.

وی ادامه داد: اجرای عملیات ابتکاری باتوجه به پایداری سرما و افزایش مصرف گاز در این منطقه الزامی بود.

به گفته طاهری، افزون بر اضافه شدن تولید گاز در پارس جنوبی، شبکه گاز کشور بسیار مناسب مدیریت و کنترل شد تا شاهد افت فشار در هیچ نقطه ای از کشور نباشیم.

ثبت رکورد ۶۴٠ میلیون مترمکعبی مصرف گاز

وی یادآور شد: در سال گذشته ٧٣۵ میلیون مترمکعب گاز از منابع برداشت شد و شاهد ثبت رکورد ۶۴٠ میلیون مترمکعبی مصرف بودیم.

٨٠ درصد سوخت نیروگاهها با گاز تامین شد

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان این که پارسال ۵٨ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شده است، اعلام کرد: این مقدار یک میلیارد مترمکعب از برنامه تعریف شده بیشتر بود و ٨٠ درصد سوخت نیروگاه ها با گاز تامین شد.

مصرف گاز بخش خانگی به مرز ۵٠٠ میلیون مترمکعب رسید

وی با اشاره به مصرف بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نیز گفت: در سال گذشته شاهد ثبت رکورد ۴٩۶ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخشهای یادشده بوده ایم.

طاهری درباره برنامه های سال ٩۵ این مدیریت نیز گفت: امسال نیز با توجه به چشم اندازی که تعریف شده شاهد افزایش تولید گاز خواهیم بود و با ورود این تولیدات، با ضریب اطمینان بیشتری گاز مشترکان را تامین خواهیم کرد.
منبع: شانا

۲

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: