دانش آموزان باید برای ورود به پایه دهم،شاخه و رشته تحصیلی انتخاب کنند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: انتخاب رشته براساس ۶ عامل نظر دانش‌آموز با ۱۰ درصد اثربخشی، نظر والدین با ۵ درصد، نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه با ۱۰ درصد، نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای با ۳۰ درصد ، نتایج عملکرد تحصیلی یا همان نمرات درسی با ۳۵ درصد و نظرات مشاور با ۱۰ درصد اثربخشی انجام می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدیان گفت: انتخاب رشته براساس ۶ عامل نظر دانش‌آموز با ۱۰ درصد اثربخشی، نظر والدین با ۵ درصد، نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه با ۱۰ درصد، نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای با ۳۰ درصد ، نتایج عملکرد تحصیلی یا همان نمرات درسی با ۳۵ درصد و نظرات مشاور با ۱۰ درصد اثربخشی انجام می شود.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که به عنوان درس جدید داشتیم، فناوری‌های نو است، تصریح کرد: در اینجا به این فناوری‌های جدید که در زندگی ما ظهور پیدا کردند مثل ریز فناوری و زیست فناوری‌ توجه شده است که این در چشم‌انداز نقشه علمی کشور مطرح است که دانش‌آموزان باید با آن آشنا شوند؛ در حقیقت عناوین جدید، رویکرد تحولی یا برنامه درسی ملی را تعقیب می‌کند.

منبع: ایسنا

۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: